P2Pool DataPool Luck
24hr Avg. Pool Rate715.94 TH/sCurrent Round55.91%
Current Miners67Seven DaysN/A
Blocks Found2,320Thirty DaysN/A
Bitcoin Paid77,552.89Expected Time to Block112d 16h 53m 38s
Resolution:

Tracking since Wednesday, June 11th, 2014.
1 - 20 of 2,320 Blocks
AgeFoundBlock #Block Hash RewardMinersShareLuck
102d 9h 3m 42s2017-07-12 13:56:09475476 0000000000000000005c32987179e3635fc801e41a0391f0ec5509450cc8f14513.232418831090cc8f1451,615.72%
104d 0h 51m 7s2017-07-10 22:08:44475192 00000000000000000013c46b7bcfb5bc1ef6a3cca510387ff9e1fd5ab9f5e9e813.0386434197b9f5e9e850.59%
143d 13h 37m 1s2017-06-01 09:22:50469190 000000000000000001b74a0a8107c35ee5f1fd6b04df37ba12fb4961e73562f912.98246586112e73562f957.09%
162d 13h 25m 41s2017-05-13 09:34:10466179 0000000000000000002b7b2cbedc39692ad7608acd0d1c518399bf059e74432c13.783849531409e74432c120.22%
169d 20h 9m 50s2017-05-06 02:50:01465029 000000000000000001f28e158a310b824c804e59ea08355d4b3bc58aac8cbaf513.29349068153ac8cbaf5388.57%
171d 13h 59m 17s2017-05-04 09:00:34464761 000000000000000001d0f23d1b8527ec5b7c036c3c1db385aa38729098dc8a0a13.0276188814798dc8a0a122.70%
173d 4h 5m 57s2017-05-02 18:53:54464544 0000000000000000009fe548038adcbc20040116d19a9b984bb45810fdb33bd513.48656153148fdb33bd583.79%
175d 6h 32m 53s2017-04-30 16:26:58464218 00000000000000000079dd99dd320d2fb0ae697652a7fca52fc74a988a71f38413.136966061438a71f384223.83%
176d 0h 49m 29s2017-04-29 22:10:22464105 00000000000000000134905e46317d3ae248223ec71dc74fa9fbe90aa7fdc6db12.80239529145a7fdc6db85.65%
178d 11h 53m 57s2017-04-27 11:05:54463732 000000000000000001a95db5e02b302ebfb241b642efb372d1acabbfe21b13e913.49484719144e21b13e9203.00%
179d 11h 30m 26s2017-04-26 11:29:25463582 0000000000000000005e423337df599fc7b47a66d66cb7ffcd3ca972cf4b1c5913.06756180141cf4b1c5966.91%
182d 6h 4m 1s2017-04-23 16:55:50463189 000000000000000000158a150f6bb61ddb6eb8de59942cb22975617ca0f7250813.72170634153a0f72508199.55%
183d 7h 10m 26s2017-04-22 15:49:25463026 000000000000000001b5906ba45cd4d0944cbd23a550bd4f3548b33ce9db017513.62859256153e9db017551.14%
187d 0h 35m 1s2017-04-18 22:24:50462478 000000000000000001d23d06a74cfc8f136bbfa4efc568b108a78a8f520493a312.59282341165520493a399.68%
189d 2h 8m 23s2017-04-16 20:51:28462186 000000000000000000141c379038f7bc06bdc8e506ec2ad61f774ae7f2f19d4412.54035286160f2f19d442,844.91%
189d 4h 7m 10s2017-04-16 18:52:41462172 000000000000000000c14c3b855d53dcad814a455f30119079ca3f4c1048581c13.881856321571048581c465.37%
189d 17h 38m 26s2017-04-16 05:21:25462102 0000000000000000007f97d0000bf6903e9ff2b2beaa0b3d0b97373e3d5a8cf312.575347951573d5a8cf3136.82%
191d 13h 43m 47s2017-04-14 09:16:04461823 000000000000000000cfff117fdc71592f2dcb863134f2acc22ce411a32857f013.61750892145a32857f0209.58%
192d 18h 26m 8s2017-04-13 04:33:43461674 000000000000000001cb0faf0e3cad02af395ba4d4a04c26c926c090e974e7e412.53755963149e974e7e4841.07%
193d 2h 13m 35s2017-04-12 20:46:16461625 0000000000000000020ff95c771c9d5547627bd89cd407ff04b58d2a66fb79a514.1000356815266fb79a5119.46%
67 Current miners with active shares (refresh to update) - how we estimate hash rate
Address Est. Hash Rate Current Payout Total P2Pool Earnings
1FyCy1NQCjsh58Q4jHZsXjkmBFSSw8HdDT 246714.29 GH/s5.774591977.22832148
13NcAjxRuzYCDSQ8SzTqJ9hhzo8VDr8YAD 167879.92 GH/s3.929395676.57430210
1NastyBTCcxbAQQ22kEijbXqgyBPRujftL 28587.13 GH/s0.66911013100.11929468
14PBt3nVFyCEpSqtRTZaWkrbXC1Fj5qrEb 17889.56 GH/s0.41872290.19876369
1Bsa1UtHjRF92SkYVKzEEkwAoziz1Y734 16068.39 GH/s0.376096520
1MW1HAHk5Yp6D2YfBN5NkJ84M7d6cyB6u6 11270.43 GH/s0.263795590.23196900
1KzbEWZBty6rBRvFTckuFCxM3cP4gZrcfJ 10080.07 GH/s0.23593393101.75366114
1QJTBpNr6z2b2gECpz7LisXqmvTitfxU2U 10058.16 GH/s0.235421090.20108887
1E7r4aqD58L92Zad4C3YSA3BYE5kbuFpVE 9049.48 GH/s0.211812120
165JHqbKG3yPLPCmda6g3H7JusqiXJaDuw 8707.27 GH/s0.203802240
1GyD5C6Z7T3eKjVc5wtKBGhiVsYUa7GhFV 7864.92 GH/s0.184086240.24562196
12fdxgkDkaMQpDqB9dz7UGFTByWPX4p5XX 5552.89 GH/s0.12997091.28015457
1DvuciLRuH5MXSAXBGK7LvGNmG6fvy62wj 5011.47 GH/s0.117298410
1D6Xh7UFf1hGU96HpVfaZPR8PdwihDMwqE 3338.82 GH/s0.07814850.14024500
1GMbpCoDR5tA9wk7MqYyp1ADCysSC2mA4t 3134.92 GH/s0.073376010
19KYnkBmmwquNkLXbyyAcphEbAh3X3yvcc 2767.19 GH/s0.064768920.19782688
1Zv1SUeraoCJfWSPg2bdgjo417JHgdxEE 2135.25 GH/s0.0499775917.30445830
1N4LEheDmR3uxEZZF6CQpWPg7eFVvaGPNN 1876.47 GH/s0.043920751.08500540
1jQoRsEefpTpUWLveqbZ2mh9czDGC72fE 1298.86 GH/s0.030401060.56637869
1PkoKhWtSwfjt4kAEdaXTVq7ekdNFELw8H 1180.45 GH/s0.027629550
19h6eoHy7iDC4jzWaVfZZmQy5TWRVUp2NH 976.12 GH/s0.022847130.23791326
1Pj3VB94Wb4UHCrizRU2pFyufJbEZBGDXL 926.58 GH/s0.021687610.02650635
15sK72HFYEuxhks876eSQdwVhf5xssxTMY 895.41 GH/s0.0209580413.16098990
1EEjPuQhHUq2kL5qhtwYJWv72NwE6tdZNE 839.36 GH/s0.019646135.74996323
1QErBxapD7QgBmLij1ibdifmPB1ca2o9hm 762.08 GH/s0.017837180
1HVqLZ5KKibRNSKyzVk3DkKE6V8efYj3E3 677.58 GH/s0.015859510.01835399
1LVchoXoDkLP5jrDrQnegpTc15mx8EGR74 542.51 GH/s0.012698040
1MS67VAuRqv8REo2nozMrTsqS7m377bmhR 522.30 GH/s0.012224940
1Dzk7Gz39ssP3wgWoePsMVEQ3F2ziRhXnC 470.79 GH/s0.011019220
15EdRRWt2jBK7gCBrzw3tEcJF1hhsYbRgV 465.99 GH/s0.010906980
1Kz5QaUPDtKrj5SqW5tFkn7WZh8LmQaQi4 458.43 GH/s0.01073003187.30094969
1PF8L57CFKSjwC9BzqaAZgEbzU1LDzt2V6 397.95 GH/s0.009314340
1M1LL1zkL6SSjCuGgw6ie6F6w2Ag9dqu3M 395.84 GH/s0.009265020.00915301
1Dyv9krFrLUPfsjzbaCpac8QoTKEWsYQAV 394.99 GH/s0.00924516.19619583
15Kz3ziVZhy6nXnfXvZqoPxuDm5NfKv86n 354.41 GH/s0.008295280.00160605
1L9Kf5TSW7V6Xh67havinX7ZCQCLogFEd9 333.86 GH/s0.007814370.08796747
1GXr1zk7Qur1i2jc4cmP6rwTUAm1URmVG7 274.24 GH/s0.006418930.04497986
1Cj6W5JK9D2jp23agHz4paVpVxXT69shPn 226.91 GH/s0.005311110
1K62GLMewkbR97pjgLRRHmXRzuNTT5xmvN 224.38 GH/s0.005251890.09142475
13nZ7EZTHk5ZQbPn5jVW3PNamEGcKC9yJ9 220.61 GH/s0.005163480.59630983
1HEQfhkXQ8vdVrsiW7R8QRD5fobgv7cWhE 211.99 GH/s0.004961780
19HNBdoEqmmtMnot6oqC32VBe1b9TzaRCa 200.87 GH/s0.004701513.87673979
1LSjABNH3pS67wtbpDkQGxFwT5eqRQeVjw 174.73 GH/s0.004089680
1EkDsjHp38e9kwjU9nX8Toymd1tGFyZJHc 164.34 GH/s0.003846540.61887569
1C9dkFvQTCCWuTQ3KQfJLrcK3ZzBGCUPUN 158.51 GH/s0.003710160
187Z3ciN2vDRp6A7bNZMDDVNP5wxKEaAZp 112.25 GH/s0.002627360
1KKzfnZTibNkS7xqrXtDLqZAQCqofSyuQR 101.01 GH/s0.002364340
14arSJ8rE18q68kbDcmd4ion163EiqpQHu 92.82 GH/s0.002172530.22740894
1dU1gmUzUeJXsZKpfT6PtfhSBTeVGrJ9P 85.76 GH/s0.00200730.00103071
1DyGkgi7a4hkbnCmHcBoyrCJnTvG3eu8Do 78.05 GH/s0.00182691.03795329
1NsSRJvHTrzuMU9hrQ5axpo5ddXTVNZCJV 71.43 GH/s0.001671810.30258133
1HZjgoGP1DHUkGMZiDegCnBBitmX1pQ5z8 67.07 GH/s0.00156990
1GnpTGooW3GBqxhY5Y6eMoQRTCaDFV5sNU 57.79 GH/s0.001352680
13PAarrkvf2HR5VvZeA9CP2qwfvzWcvCnd 54.77 GH/s0.0012820
1HVKqsYLFoPb9MVpCmLwU5pA6N2AyuXvXq 54.52 GH/s0.00127610.00506072
18ZvBpyEmhf6W2z5TX9Kg6o2NfQ29keUki 40.49 GH/s0.000947810
12zM4soyxTQhuJBPvCmAUqBDeDkSviV85y 30.74 GH/s0.00071940.00053932
1CApJnT1Z6X5rSVyD8ZYbmVTd2JHCgRR4x 27.90 GH/s0.000653130
1PN4ePKnoE7xfXCiQ2vYiCaBdgxmQV9kJH 20.59 GH/s0.000481941.26421019
19jSGn6is4HBqKMmZqu8PQPygQnwTvAZiE 15.86 GH/s0.000371190
1BppKgY6xZTw3trM7kANB3k4hWLxxDTQy 13.68 GH/s0.00032030
15RKWctFAJ7qWL5Goxi3hGgAapm1hMFGWV 12.87 GH/s0.000301270
177uaqTnNpNpDFwNUBXPwMkKTY6ee5uqMm 11.36 GH/s0.000265780.35438322
197GhwSPi1oRfafaaupuSg2cvFf2X8Aw93 10.26 GH/s0.000240164.51003993
1QBibwTJzaDS35ZAmKNBvaFCC9Ry4aLzpK 6.56 GH/s0.000153530
1HkgykQp7MXZtVM1mcCponZ5QKQedqU1TP 6.45 GH/s0.000150890
12gnYMSsghnhVUax8NQpo588e5Vd9gmBWJ 3.99 GH/s9.328E-50.04633059