P2Pool DataPool Luck
24hr Avg. Pool Rate716.20 TH/sCurrent Round55.91%
Current Miners67Seven DaysN/A
Blocks Found2,320Thirty DaysN/A
Bitcoin Paid77,552.89Expected Time to Block108d 16h 0m 48s
Resolution:

Tracking since Wednesday, June 11th, 2014.
21 - 40 of 2,320 Blocks
AgeFoundBlock #Block Hash RewardMinersShareLuck
195d 19h 56m 52s2017-04-10 02:59:52461205 000000000000000000abd3c7edec6e8dd627e4d1dc22ad0ed62b47231ea27d9213.584768441521ea27d92157.73%
197d 23h 49m 46s2017-04-07 23:06:58460881 0000000000000000023274d4a2fc3d7870ef1a06f93a225e8a85d5fde46f237213.64339603143e46f237270.10%
202d 7h 2m 7s2017-04-03 15:54:37460239 0000000000000000016f72d06a779ea328fde4adb5479e2ffaa5dce5adce735812.65594566138adce73582,430.66%
202d 10h 37m 51s2017-04-03 12:18:53460220 000000000000000001c9eb1333918852eb2077f682ae36327e74d613eefe684612.60223598138eefe6846210.52%
204d 16h 27m 33s2017-04-01 06:29:11459871 00000000000000000098b55c56986cdad017b94990f86abfb86faae316fca9a313.6424647414716fca9a3438.91%
205d 20h 32m 30s2017-03-31 02:24:14459710 000000000000000000d4447f8ec85e12655213ccc960eb06d87aeb1437be7e4813.9612696113637be7e488,152.30%
205d 22h 7m 55s2017-03-31 00:48:49459703 00000000000000000143346f9639dbbced70b8260d1f833b8aebe42d52f31f8c13.2102017913752f31f8c493.10%
207d 0h 32m 53s2017-03-29 22:23:51459521 00000000000000000108fe08f0ef842e41910634eb6ea2ec8e8fbcf3fde1aea112.63837757126fde1aea146.33%
229d 3h 56m 43s2017-03-07 19:00:01456194 000000000000000001e4c1a238a4ea9019af50d15865c4854cc7373a96e7367212.6561756613096e73672191.66%
236d 13h 51m 15s2017-02-28 09:05:29455107 0000000000000000008a1d74372202bd305804600621df8d9b6c3135602e4df613.72438236131602e4df6146.74%
239d 15h 15m 44s2017-02-25 07:41:00454611 0000000000000000026eb4b88a08815941e256c0295d28421be9182f8c527fd313.101421691178c527fd3298.22%
240d 14h 55m 18s2017-02-24 08:01:26454443 00000000000000000201d592fcfcf59af02bdfe822123154a4a724ec7ffa098212.500000001227ffa0982811.83%
241d 6h 38m 4s2017-02-23 16:18:40454331 00000000000000000066a8176c5357a552117224a80d9ee1ef1871d7a3f14eba13.08345811117a3f14eba42.62%
262d 14h 40m 26s2017-02-02 08:16:18451202 000000000000000001562ac6ccf9074520f406c1b9ab1dda9feafe14154299a713.14119166126154299a7106.03%
267d 23h 35m 6s2017-01-27 23:21:38450333 00000000000000000088f05e84cb3e59583d15661231e51733ce5c41986951ed13.34620200153986951ed52.28%
281d 23h 50m 28s2017-01-13 23:06:16448035 000000000000000001bb113f5acf1e595a60d13aad989c0b48d7782bb7e368b713.32470389163b7e368b74,849.95%
282d 1h 30m 14s2017-01-13 21:26:30448029 0000000000000000017e69ee969e3dc7c1c6f948554e2357086a006b6958754712.921021801626958754755.53%
291d 9h 13m 47s2017-01-04 13:42:57446585 000000000000000000408bd89ebd487482c10a37ae15a1f67aff93fcdc8fe61c12.83209283156dc8fe61c99.43%
294d 12h 24m 33s2017-01-01 10:32:11446103 0000000000000000024f24ac1bdbdab45e676d1e08e62c0d249897df73ef67bb12.6871261714973ef67bb54.32%
299d 6h 39m 59s2016-12-27 16:16:45445358 0000000000000000021878d2eeae82671dbc6ae003f7b600c1c07df6a1e2e91512.50000000167a1e2e915178.21%
67 Current miners with active shares (refresh to update) - how we estimate hash rate
Address Est. Hash Rate Current Payout Total P2Pool Earnings
1FyCy1NQCjsh58Q4jHZsXjkmBFSSw8HdDT 248269.47 GH/s5.957608047.22832148
13NcAjxRuzYCDSQ8SzTqJ9hhzo8VDr8YAD 169110.58 GH/s4.058068556.57430210
1NastyBTCcxbAQQ22kEijbXqgyBPRujftL 28775.84 GH/s0.69052055100.11929468
14PBt3nVFyCEpSqtRTZaWkrbXC1Fj5qrEb 18007.65 GH/s0.432121340.19876369
1Bsa1UtHjRF92SkYVKzEEkwAoziz1Y734 16174.46 GH/s0.388130990
1MW1HAHk5Yp6D2YfBN5NkJ84M7d6cyB6u6 11344.83 GH/s0.272236610.23196900
1KzbEWZBty6rBRvFTckuFCxM3cP4gZrcfJ 10146.61 GH/s0.24348343101.75366114
1QJTBpNr6z2b2gECpz7LisXqmvTitfxU2U 10124.55 GH/s0.242954170.20108887
1E7r4aqD58L92Zad4C3YSA3BYE5kbuFpVE 9109.22 GH/s0.218589760
165JHqbKG3yPLPCmda6g3H7JusqiXJaDuw 8764.75 GH/s0.210323580
1GyD5C6Z7T3eKjVc5wtKBGhiVsYUa7GhFV 7916.84 GH/s0.18997670.24562196
12fdxgkDkaMQpDqB9dz7UGFTByWPX4p5XX 5589.55 GH/s0.134129751.28015457
1DvuciLRuH5MXSAXBGK7LvGNmG6fvy62wj 5044.55 GH/s0.121051760
1D6Xh7UFf1hGU96HpVfaZPR8PdwihDMwqE 3360.87 GH/s0.080649130.14024500
1GMbpCoDR5tA9wk7MqYyp1ADCysSC2mA4t 3155.62 GH/s0.075723930
19KYnkBmmwquNkLXbyyAcphEbAh3X3yvcc 2785.46 GH/s0.066841420.19782688
1Zv1SUeraoCJfWSPg2bdgjo417JHgdxEE 2146.90 GH/s0.0515180917.30445830
1N4LEheDmR3uxEZZF6CQpWPg7eFVvaGPNN 1888.86 GH/s0.045326141.08500540
1jQoRsEefpTpUWLveqbZ2mh9czDGC72fE 1307.43 GH/s0.031373850.56637869
1PkoKhWtSwfjt4kAEdaXTVq7ekdNFELw8H 1188.24 GH/s0.028513650
19h6eoHy7iDC4jzWaVfZZmQy5TWRVUp2NH 982.57 GH/s0.02357820.23791326
1Pj3VB94Wb4UHCrizRU2pFyufJbEZBGDXL 932.70 GH/s0.022381570.02650635
15sK72HFYEuxhks876eSQdwVhf5xssxTMY 901.32 GH/s0.0216286613.16098990
1EEjPuQhHUq2kL5qhtwYJWv72NwE6tdZNE 844.90 GH/s0.020274775.74996323
1QErBxapD7QgBmLij1ibdifmPB1ca2o9hm 767.11 GH/s0.018407940
1HVqLZ5KKibRNSKyzVk3DkKE6V8efYj3E3 682.06 GH/s0.016366980.01835399
1LVchoXoDkLP5jrDrQnegpTc15mx8EGR74 546.09 GH/s0.013104350
1MS67VAuRqv8REo2nozMrTsqS7m377bmhR 525.75 GH/s0.012616110
1Dzk7Gz39ssP3wgWoePsMVEQ3F2ziRhXnC 473.89 GH/s0.011371820
15EdRRWt2jBK7gCBrzw3tEcJF1hhsYbRgV 469.07 GH/s0.011255980
1Kz5QaUPDtKrj5SqW5tFkn7WZh8LmQaQi4 461.46 GH/s0.01107337187.30094969
1PF8L57CFKSjwC9BzqaAZgEbzU1LDzt2V6 400.57 GH/s0.009612390
1M1LL1zkL6SSjCuGgw6ie6F6w2Ag9dqu3M 398.45 GH/s0.009561490.00915301
1Dyv9krFrLUPfsjzbaCpac8QoTKEWsYQAV 397.60 GH/s0.009540936.19619583
15Kz3ziVZhy6nXnfXvZqoPxuDm5NfKv86n 356.75 GH/s0.008560720.00160605
1L9Kf5TSW7V6Xh67havinX7ZCQCLogFEd9 336.07 GH/s0.008064420.08796747
1GXr1zk7Qur1i2jc4cmP6rwTUAm1URmVG7 276.05 GH/s0.006624320.04497986
1Cj6W5JK9D2jp23agHz4paVpVxXT69shPn 228.41 GH/s0.005481050
1K62GLMewkbR97pjgLRRHmXRzuNTT5xmvN 225.86 GH/s0.005419940.09142475
13nZ7EZTHk5ZQbPn5jVW3PNamEGcKC9yJ9 222.06 GH/s0.00532870.59630983
1HEQfhkXQ8vdVrsiW7R8QRD5fobgv7cWhE 213.39 GH/s0.005120550
19HNBdoEqmmtMnot6oqC32VBe1b9TzaRCa 202.19 GH/s0.004851953.87673979
1LSjABNH3pS67wtbpDkQGxFwT5eqRQeVjw 179.97 GH/s0.004318550
1EkDsjHp38e9kwjU9nX8Toymd1tGFyZJHc 165.43 GH/s0.003969630.61887569
1C9dkFvQTCCWuTQ3KQfJLrcK3ZzBGCUPUN 159.56 GH/s0.003828880
187Z3ciN2vDRp6A7bNZMDDVNP5wxKEaAZp 112.99 GH/s0.002711430
1KKzfnZTibNkS7xqrXtDLqZAQCqofSyuQR 101.68 GH/s0.002439990
14arSJ8rE18q68kbDcmd4ion163EiqpQHu 93.43 GH/s0.002242050.22740894
1dU1gmUzUeJXsZKpfT6PtfhSBTeVGrJ9P 86.33 GH/s0.002071530.00103071
1DyGkgi7a4hkbnCmHcBoyrCJnTvG3eu8Do 78.57 GH/s0.001885361.03795329
1NsSRJvHTrzuMU9hrQ5axpo5ddXTVNZCJV 71.90 GH/s0.001725310.30258133
1HZjgoGP1DHUkGMZiDegCnBBitmX1pQ5z8 67.52 GH/s0.001620140
1GnpTGooW3GBqxhY5Y6eMoQRTCaDFV5sNU 58.17 GH/s0.001395970
13PAarrkvf2HR5VvZeA9CP2qwfvzWcvCnd 55.13 GH/s0.001323020
1HVKqsYLFoPb9MVpCmLwU5pA6N2AyuXvXq 54.88 GH/s0.001316940.00506072
18ZvBpyEmhf6W2z5TX9Kg6o2NfQ29keUki 40.76 GH/s0.000978140
12zM4soyxTQhuJBPvCmAUqBDeDkSviV85y 30.94 GH/s0.000742420.00053932
1CApJnT1Z6X5rSVyD8ZYbmVTd2JHCgRR4x 28.09 GH/s0.000674030
1PN4ePKnoE7xfXCiQ2vYiCaBdgxmQV9kJH 20.73 GH/s0.000497361.26421019
19jSGn6is4HBqKMmZqu8PQPygQnwTvAZiE 15.96 GH/s0.000383070
1BppKgY6xZTw3trM7kANB3k4hWLxxDTQy 13.77 GH/s0.000330550
15RKWctFAJ7qWL5Goxi3hGgAapm1hMFGWV 12.96 GH/s0.000310910
177uaqTnNpNpDFwNUBXPwMkKTY6ee5uqMm 11.43 GH/s0.000274280.35438322
197GhwSPi1oRfafaaupuSg2cvFf2X8Aw93 10.33 GH/s0.000247844.51003993
1QBibwTJzaDS35ZAmKNBvaFCC9Ry4aLzpK 6.60 GH/s0.000158440
1HkgykQp7MXZtVM1mcCponZ5QKQedqU1TP 6.49 GH/s0.000155720
12gnYMSsghnhVUax8NQpo588e5Vd9gmBWJ 4.01 GH/s9.627E-50.04633059