P2Pool DataPool Luck
24hr Avg. Pool Rate1.85 PH/sCurrent Round84.67%
Current Miners38Seven DaysN/A
Blocks Found2,320Thirty DaysN/A
Bitcoin Paid77,552.89Expected Time to Block24d 4h 13m 9s
Resolution:

Tracking since Wednesday, June 11th, 2014.
1 - 20 of 2,320 Blocks
AgeFoundBlock #Block Hash RewardMinersShareLuck
40d 3h 46m 51s2017-07-12 13:56:09475476 0000000000000000005c32987179e3635fc801e41a0391f0ec5509450cc8f14513.232418831090cc8f1451,615.72%
41d 19h 34m 16s2017-07-10 22:08:44475192 00000000000000000013c46b7bcfb5bc1ef6a3cca510387ff9e1fd5ab9f5e9e813.0386434197b9f5e9e850.59%
81d 8h 20m 10s2017-06-01 09:22:50469190 000000000000000001b74a0a8107c35ee5f1fd6b04df37ba12fb4961e73562f912.98246586112e73562f957.09%
100d 8h 8m 50s2017-05-13 09:34:10466179 0000000000000000002b7b2cbedc39692ad7608acd0d1c518399bf059e74432c13.783849531409e74432c120.22%
107d 14h 52m 59s2017-05-06 02:50:01465029 000000000000000001f28e158a310b824c804e59ea08355d4b3bc58aac8cbaf513.29349068153ac8cbaf5388.57%
109d 8h 42m 26s2017-05-04 09:00:34464761 000000000000000001d0f23d1b8527ec5b7c036c3c1db385aa38729098dc8a0a13.0276188814798dc8a0a122.70%
110d 22h 49m 6s2017-05-02 18:53:54464544 0000000000000000009fe548038adcbc20040116d19a9b984bb45810fdb33bd513.48656153148fdb33bd583.79%
113d 1h 16m 2s2017-04-30 16:26:58464218 00000000000000000079dd99dd320d2fb0ae697652a7fca52fc74a988a71f38413.136966061438a71f384223.83%
113d 19h 32m 38s2017-04-29 22:10:22464105 00000000000000000134905e46317d3ae248223ec71dc74fa9fbe90aa7fdc6db12.80239529145a7fdc6db85.65%
116d 6h 37m 6s2017-04-27 11:05:54463732 000000000000000001a95db5e02b302ebfb241b642efb372d1acabbfe21b13e913.49484719144e21b13e9203.00%
117d 6h 13m 35s2017-04-26 11:29:25463582 0000000000000000005e423337df599fc7b47a66d66cb7ffcd3ca972cf4b1c5913.06756180141cf4b1c5966.91%
120d 0h 47m 10s2017-04-23 16:55:50463189 000000000000000000158a150f6bb61ddb6eb8de59942cb22975617ca0f7250813.72170634153a0f72508199.55%
121d 1h 53m 35s2017-04-22 15:49:25463026 000000000000000001b5906ba45cd4d0944cbd23a550bd4f3548b33ce9db017513.62859256153e9db017551.14%
124d 19h 18m 10s2017-04-18 22:24:50462478 000000000000000001d23d06a74cfc8f136bbfa4efc568b108a78a8f520493a312.59282341165520493a399.68%
126d 20h 51m 32s2017-04-16 20:51:28462186 000000000000000000141c379038f7bc06bdc8e506ec2ad61f774ae7f2f19d4412.54035286160f2f19d442,844.91%
126d 22h 50m 19s2017-04-16 18:52:41462172 000000000000000000c14c3b855d53dcad814a455f30119079ca3f4c1048581c13.881856321571048581c465.37%
127d 12h 21m 35s2017-04-16 05:21:25462102 0000000000000000007f97d0000bf6903e9ff2b2beaa0b3d0b97373e3d5a8cf312.575347951573d5a8cf3136.82%
129d 8h 26m 56s2017-04-14 09:16:04461823 000000000000000000cfff117fdc71592f2dcb863134f2acc22ce411a32857f013.61750892145a32857f0209.58%
130d 13h 9m 17s2017-04-13 04:33:43461674 000000000000000001cb0faf0e3cad02af395ba4d4a04c26c926c090e974e7e412.53755963149e974e7e4841.07%
130d 20h 56m 44s2017-04-12 20:46:16461625 0000000000000000020ff95c771c9d5547627bd89cd407ff04b58d2a66fb79a514.1000356815266fb79a5119.46%
37 Current miners with active shares (refresh to update) - how we estimate hash rate
Address Est. Hash Rate Current Payout Total P2Pool Earnings
1GuDnEyYSE3Ra3pMar7311tx5poR5PGXR3 1199931.14 GH/s9.37904652369.41462681
16hNunxPKj42L1RihiX2VqAuPAzDFkesL4 217602.38 GH/s1.7008499554.98627966
13Sw8AUyvYF2669ww4pQf1pEVWj8DHDTmu 148999.51 GH/s1.164627934.02690393
15hk3paxnL4r7RETDU6Ga1tHCiJEz9UDys 83086.58 GH/s0.649431340.26344940
12hygG3gN3mNmuM3FWet6hLrMyHywS5v8T 49135.74 GH/s0.384060670
19BufiBa6HHgYaqbqLh8q6XjvpZv8ZgstA 38675.53 GH/s0.302300330
17p2MPBzx1KFptsghpsdzw1PQ4sjn9YESF 37821.10 GH/s0.295621823.28240854
1FqZNwMkPSN6pheKHKyWS8FELrMjgMkvCB 30131.63 GH/s0.235518510.40814704
1RSxeb4Wz9oHoxJdzZSsk1dbjqZWjFyds 25244.11 GH/s0.197316065.84508078
1HVKqsYLFoPb9MVpCmLwU5pA6N2AyuXvXq 23484.08 GH/s0.183559110.00506072
1EyWF5ZQ9BHxbLAKuFj2MfQT9daE1sVsTx 14507.88 GH/s0.113398280
1DMUXZy7dBKfyVpkrUavsHXKqLfCXzbkZE 12170.76 GH/s0.095130570.36045019
15MejqrdMQxoKaoAGHX953iud33WVq8Mu2 10682.31 GH/s0.083496350
1PxrqEFrrSjaga27ky697FD8sEQrydf91V 10303.89 GH/s0.080538480
1AEwQX1LqWhna3MsSBqoSDoL6zyZTr3K4p 9868.01 GH/s0.077131560.36886006
1Q7h8CzyPjToGkYCiAUSSAKzvPhDT1UQJ3 9722.64 GH/s0.075995270.30982087
1H21SpUy8gU8ZrBwcuVyMHnYdNuS6gJNcp 7494.82 GH/s0.058581880.02068585
12fhh1KTHMDSTEULea912SSmSQU6Pko5Dy 7450.91 GH/s0.058238680
1EntfMRTWee7oGYfDf4vNRE62frXrmCT8a 3365.51 GH/s0.026305870
177uaqTnNpNpDFwNUBXPwMkKTY6ee5uqMm 2540.70 GH/s0.019858910.35438322
15VTqXKDhkD8ff5mDx9LpbJNy4j9tDa3Qy 2433.56 GH/s0.01902150.21658819
1NBbuZzwy9753uvK3MkvjsddoKo2fvPug4 2289.42 GH/s0.017894820.43080939
1Jkq3TG6PTo2LbdodtMZs9zqdzu9QFQof5 1071.15 GH/s0.008372493.12031894
14cwTw2VWVwGZGG5LNYsE8gQirvHSSibXj 1028.18 GH/s0.0080365716.94095945
1Kz5QaUPDtKrj5SqW5tFkn7WZh8LmQaQi4 517.58 GH/s0.00404556187.30094969
1jWD18EQTc9jmUhsqdSuWPmMyjHqWVWKS 507.97 GH/s0.003970444.63153640
13SLb9RPntvEn3zd8DuNUfYqG9hGY3vA9x 482.43 GH/s0.003770840
1GNwJ9jrexJh9AEoi1DHnW1UdAjH52bMTY 412.31 GH/s0.003222711.11479803
14CstaLvNGeVCe8QrkmER1pE5QWbgz1ec2 283.01 GH/s0.002212130
15Hv1Rpe3hGADa2YLgJt94QTYTJBU2xGtn 256.73 GH/s0.002006710
18qb5FrSqHJ7wNQhKUfh7SfEj6Dx758YPn 255.05 GH/s0.001993540.00020127
14PBt3nVFyCEpSqtRTZaWkrbXC1Fj5qrEb 251.98 GH/s0.001969570.19876369
1M2ykXxKaMwStGtn7N3zQTWixf3qLxYNGz 250.13 GH/s0.001955083.52845520
1EkDsjHp38e9kwjU9nX8Toymd1tGFyZJHc 220.31 GH/s0.0017220.61887569
1DcTAxuMUEnbSwPXhzkCMaQsPgxM4z99Me 40.77 GH/s0.000318710
17QGepFCdtE91jdbyDCK1fj1y58imhJsPx 29.73 GH/s0.000232370
17Vq6qwfE1epzsgEfSw81pQX3gXo9ZN4ET 16.19 GH/s0.000126530.21328545