P2Pool DataPool Luck
24hr Avg. Pool Rate716.05 TH/sCurrent Round55.91%
Current Miners67Seven DaysN/A
Blocks Found2,320Thirty DaysN/A
Bitcoin Paid77,552.89Expected Time to Block110d 10h 8m 14s
Resolution:

Tracking since Wednesday, June 11th, 2014.
1 - 20 of 2,320 Blocks
AgeFoundBlock #Block Hash RewardMinersShareLuck
102d 9h 2m 23s2017-07-12 13:56:09475476 0000000000000000005c32987179e3635fc801e41a0391f0ec5509450cc8f14513.232418831090cc8f1451,615.72%
104d 0h 49m 48s2017-07-10 22:08:44475192 00000000000000000013c46b7bcfb5bc1ef6a3cca510387ff9e1fd5ab9f5e9e813.0386434197b9f5e9e850.59%
143d 13h 35m 42s2017-06-01 09:22:50469190 000000000000000001b74a0a8107c35ee5f1fd6b04df37ba12fb4961e73562f912.98246586112e73562f957.09%
162d 13h 24m 22s2017-05-13 09:34:10466179 0000000000000000002b7b2cbedc39692ad7608acd0d1c518399bf059e74432c13.783849531409e74432c120.22%
169d 20h 8m 31s2017-05-06 02:50:01465029 000000000000000001f28e158a310b824c804e59ea08355d4b3bc58aac8cbaf513.29349068153ac8cbaf5388.57%
171d 13h 57m 58s2017-05-04 09:00:34464761 000000000000000001d0f23d1b8527ec5b7c036c3c1db385aa38729098dc8a0a13.0276188814798dc8a0a122.70%
173d 4h 4m 38s2017-05-02 18:53:54464544 0000000000000000009fe548038adcbc20040116d19a9b984bb45810fdb33bd513.48656153148fdb33bd583.79%
175d 6h 31m 34s2017-04-30 16:26:58464218 00000000000000000079dd99dd320d2fb0ae697652a7fca52fc74a988a71f38413.136966061438a71f384223.83%
176d 0h 48m 10s2017-04-29 22:10:22464105 00000000000000000134905e46317d3ae248223ec71dc74fa9fbe90aa7fdc6db12.80239529145a7fdc6db85.65%
178d 11h 52m 38s2017-04-27 11:05:54463732 000000000000000001a95db5e02b302ebfb241b642efb372d1acabbfe21b13e913.49484719144e21b13e9203.00%
179d 11h 29m 7s2017-04-26 11:29:25463582 0000000000000000005e423337df599fc7b47a66d66cb7ffcd3ca972cf4b1c5913.06756180141cf4b1c5966.91%
182d 6h 2m 42s2017-04-23 16:55:50463189 000000000000000000158a150f6bb61ddb6eb8de59942cb22975617ca0f7250813.72170634153a0f72508199.55%
183d 7h 9m 7s2017-04-22 15:49:25463026 000000000000000001b5906ba45cd4d0944cbd23a550bd4f3548b33ce9db017513.62859256153e9db017551.14%
187d 0h 33m 42s2017-04-18 22:24:50462478 000000000000000001d23d06a74cfc8f136bbfa4efc568b108a78a8f520493a312.59282341165520493a399.68%
189d 2h 7m 4s2017-04-16 20:51:28462186 000000000000000000141c379038f7bc06bdc8e506ec2ad61f774ae7f2f19d4412.54035286160f2f19d442,844.91%
189d 4h 5m 51s2017-04-16 18:52:41462172 000000000000000000c14c3b855d53dcad814a455f30119079ca3f4c1048581c13.881856321571048581c465.37%
189d 17h 37m 7s2017-04-16 05:21:25462102 0000000000000000007f97d0000bf6903e9ff2b2beaa0b3d0b97373e3d5a8cf312.575347951573d5a8cf3136.82%
191d 13h 42m 28s2017-04-14 09:16:04461823 000000000000000000cfff117fdc71592f2dcb863134f2acc22ce411a32857f013.61750892145a32857f0209.58%
192d 18h 24m 49s2017-04-13 04:33:43461674 000000000000000001cb0faf0e3cad02af395ba4d4a04c26c926c090e974e7e412.53755963149e974e7e4841.07%
193d 2h 12m 16s2017-04-12 20:46:16461625 0000000000000000020ff95c771c9d5547627bd89cd407ff04b58d2a66fb79a514.1000356815266fb79a5119.46%
67 Current miners with active shares (refresh to update) - how we estimate hash rate
Address Est. Hash Rate Current Payout Total P2Pool Earnings
1FyCy1NQCjsh58Q4jHZsXjkmBFSSw8HdDT 247259.09 GH/s5.755536297.22832148
13NcAjxRuzYCDSQ8SzTqJ9hhzo8VDr8YAD 168300.38 GH/s3.917586856.57430210
1NastyBTCcxbAQQ22kEijbXqgyBPRujftL 28658.73 GH/s0.66709929100.11929468
14PBt3nVFyCEpSqtRTZaWkrbXC1Fj5qrEb 17934.37 GH/s0.417464530.19876369
1Bsa1UtHjRF92SkYVKzEEkwAoziz1Y734 16108.63 GH/s0.374966260
1MW1HAHk5Yp6D2YfBN5NkJ84M7d6cyB6u6 11298.66 GH/s0.263002820.23196900
1KzbEWZBty6rBRvFTckuFCxM3cP4gZrcfJ 10105.31 GH/s0.23522489101.75366114
1QJTBpNr6z2b2gECpz7LisXqmvTitfxU2U 10083.35 GH/s0.234713590.20108887
1E7r4aqD58L92Zad4C3YSA3BYE5kbuFpVE 9072.15 GH/s0.211175570
165JHqbKG3yPLPCmda6g3H7JusqiXJaDuw 8729.08 GH/s0.203189760
1GyD5C6Z7T3eKjVc5wtKBGhiVsYUa7GhFV 7884.62 GH/s0.183533020.24562196
12fdxgkDkaMQpDqB9dz7UGFTByWPX4p5XX 5566.80 GH/s0.12958031.28015457
1DvuciLRuH5MXSAXBGK7LvGNmG6fvy62wj 5024.02 GH/s0.11694590
1D6Xh7UFf1hGU96HpVfaZPR8PdwihDMwqE 3347.19 GH/s0.077913650.14024500
1GMbpCoDR5tA9wk7MqYyp1ADCysSC2mA4t 3142.78 GH/s0.07315550
19KYnkBmmwquNkLXbyyAcphEbAh3X3yvcc 2774.13 GH/s0.064574280.19782688
1Zv1SUeraoCJfWSPg2bdgjo417JHgdxEE 2140.60 GH/s0.0498273917.30445830
1N4LEheDmR3uxEZZF6CQpWPg7eFVvaGPNN 1881.17 GH/s0.043788761.08500540
1jQoRsEefpTpUWLveqbZ2mh9czDGC72fE 1302.11 GH/s0.03030970.56637869
1PkoKhWtSwfjt4kAEdaXTVq7ekdNFELw8H 1183.40 GH/s0.027546520
19h6eoHy7iDC4jzWaVfZZmQy5TWRVUp2NH 978.57 GH/s0.022778470.23791326
1Pj3VB94Wb4UHCrizRU2pFyufJbEZBGDXL 928.90 GH/s0.021622430.02650635
15sK72HFYEuxhks876eSQdwVhf5xssxTMY 897.66 GH/s0.0208950513.16098990
1EEjPuQhHUq2kL5qhtwYJWv72NwE6tdZNE 841.47 GH/s0.019587095.74996323
1QErBxapD7QgBmLij1ibdifmPB1ca2o9hm 763.99 GH/s0.017783570
1HVqLZ5KKibRNSKyzVk3DkKE6V8efYj3E3 679.28 GH/s0.015811840.01835399
1LVchoXoDkLP5jrDrQnegpTc15mx8EGR74 543.87 GH/s0.012659870
1MS67VAuRqv8REo2nozMrTsqS7m377bmhR 523.61 GH/s0.01218820
1Dzk7Gz39ssP3wgWoePsMVEQ3F2ziRhXnC 471.97 GH/s0.010986110
15EdRRWt2jBK7gCBrzw3tEcJF1hhsYbRgV 467.16 GH/s0.01087420
1Kz5QaUPDtKrj5SqW5tFkn7WZh8LmQaQi4 459.58 GH/s0.01069776187.30094969
1PF8L57CFKSjwC9BzqaAZgEbzU1LDzt2V6 398.94 GH/s0.009286350
1M1LL1zkL6SSjCuGgw6ie6F6w2Ag9dqu3M 396.83 GH/s0.009237180.00915301
1Dyv9krFrLUPfsjzbaCpac8QoTKEWsYQAV 395.98 GH/s0.009217326.19619583
15Kz3ziVZhy6nXnfXvZqoPxuDm5NfKv86n 355.30 GH/s0.008270360.00160605
1L9Kf5TSW7V6Xh67havinX7ZCQCLogFEd9 334.70 GH/s0.007790890.08796747
1GXr1zk7Qur1i2jc4cmP6rwTUAm1URmVG7 274.93 GH/s0.006399640.04497986
1Cj6W5JK9D2jp23agHz4paVpVxXT69shPn 227.48 GH/s0.005295150
1K62GLMewkbR97pjgLRRHmXRzuNTT5xmvN 224.94 GH/s0.00523610.09142475
13nZ7EZTHk5ZQbPn5jVW3PNamEGcKC9yJ9 221.16 GH/s0.005147960.59630983
1HEQfhkXQ8vdVrsiW7R8QRD5fobgv7cWhE 212.52 GH/s0.004946870
19HNBdoEqmmtMnot6oqC32VBe1b9TzaRCa 201.37 GH/s0.004687383.87673979
1LSjABNH3pS67wtbpDkQGxFwT5eqRQeVjw 179.23 GH/s0.004172070
1EkDsjHp38e9kwjU9nX8Toymd1tGFyZJHc 164.75 GH/s0.003834990.61887569
1C9dkFvQTCCWuTQ3KQfJLrcK3ZzBGCUPUN 158.91 GH/s0.003699010
187Z3ciN2vDRp6A7bNZMDDVNP5wxKEaAZp 112.53 GH/s0.002619470
1KKzfnZTibNkS7xqrXtDLqZAQCqofSyuQR 101.27 GH/s0.002357230
14arSJ8rE18q68kbDcmd4ion163EiqpQHu 93.05 GH/s0.0021660.22740894
1dU1gmUzUeJXsZKpfT6PtfhSBTeVGrJ9P 85.97 GH/s0.002001260.00103071
1DyGkgi7a4hkbnCmHcBoyrCJnTvG3eu8Do 78.25 GH/s0.001821411.03795329
1NsSRJvHTrzuMU9hrQ5axpo5ddXTVNZCJV 71.61 GH/s0.001666790.30258133
1HZjgoGP1DHUkGMZiDegCnBBitmX1pQ5z8 67.24 GH/s0.001565180
1GnpTGooW3GBqxhY5Y6eMoQRTCaDFV5sNU 57.94 GH/s0.001348620
13PAarrkvf2HR5VvZeA9CP2qwfvzWcvCnd 54.91 GH/s0.001278140
1HVKqsYLFoPb9MVpCmLwU5pA6N2AyuXvXq 54.66 GH/s0.001272270.00506072
18ZvBpyEmhf6W2z5TX9Kg6o2NfQ29keUki 40.60 GH/s0.000944960
12zM4soyxTQhuJBPvCmAUqBDeDkSviV85y 30.81 GH/s0.000717240.00053932
1CApJnT1Z6X5rSVyD8ZYbmVTd2JHCgRR4x 27.97 GH/s0.000651170
1PN4ePKnoE7xfXCiQ2vYiCaBdgxmQV9kJH 20.64 GH/s0.000480491.26421019
19jSGn6is4HBqKMmZqu8PQPygQnwTvAZiE 15.90 GH/s0.000370080
1BppKgY6xZTw3trM7kANB3k4hWLxxDTQy 13.72 GH/s0.000319340
15RKWctFAJ7qWL5Goxi3hGgAapm1hMFGWV 12.90 GH/s0.000300360
177uaqTnNpNpDFwNUBXPwMkKTY6ee5uqMm 11.38 GH/s0.000264980.35438322
197GhwSPi1oRfafaaupuSg2cvFf2X8Aw93 10.29 GH/s0.000239434.51003993
1QBibwTJzaDS35ZAmKNBvaFCC9Ry4aLzpK 6.58 GH/s0.000153070
1HkgykQp7MXZtVM1mcCponZ5QKQedqU1TP 6.46 GH/s0.000150440
12gnYMSsghnhVUax8NQpo588e5Vd9gmBWJ 4.00 GH/s9.3E-50.04633059