P2Pool DataPool Luck
24hr Avg. Pool Rate1.85 PH/sCurrent Round84.67%
Current Miners37Seven DaysN/A
Blocks Found2,320Thirty DaysN/A
Bitcoin Paid77,552.89Expected Time to Block24d 12h 56m 56s
Resolution:

Tracking since Wednesday, June 11th, 2014.
21 - 40 of 2,320 Blocks
AgeFoundBlock #Block Hash RewardMinersShareLuck
133d 14h 44m 4s2017-04-10 02:59:52461205 000000000000000000abd3c7edec6e8dd627e4d1dc22ad0ed62b47231ea27d9213.584768441521ea27d92157.73%
135d 18h 36m 58s2017-04-07 23:06:58460881 0000000000000000023274d4a2fc3d7870ef1a06f93a225e8a85d5fde46f237213.64339603143e46f237270.10%
140d 1h 49m 19s2017-04-03 15:54:37460239 0000000000000000016f72d06a779ea328fde4adb5479e2ffaa5dce5adce735812.65594566138adce73582,430.66%
140d 5h 25m 3s2017-04-03 12:18:53460220 000000000000000001c9eb1333918852eb2077f682ae36327e74d613eefe684612.60223598138eefe6846210.52%
142d 11h 14m 45s2017-04-01 06:29:11459871 00000000000000000098b55c56986cdad017b94990f86abfb86faae316fca9a313.6424647414716fca9a3438.91%
143d 15h 19m 42s2017-03-31 02:24:14459710 000000000000000000d4447f8ec85e12655213ccc960eb06d87aeb1437be7e4813.9612696113637be7e488,152.30%
143d 16h 55m 7s2017-03-31 00:48:49459703 00000000000000000143346f9639dbbced70b8260d1f833b8aebe42d52f31f8c13.2102017913752f31f8c493.10%
144d 19h 20m 5s2017-03-29 22:23:51459521 00000000000000000108fe08f0ef842e41910634eb6ea2ec8e8fbcf3fde1aea112.63837757126fde1aea146.33%
166d 22h 43m 55s2017-03-07 19:00:01456194 000000000000000001e4c1a238a4ea9019af50d15865c4854cc7373a96e7367212.6561756613096e73672191.66%
174d 8h 38m 27s2017-02-28 09:05:29455107 0000000000000000008a1d74372202bd305804600621df8d9b6c3135602e4df613.72438236131602e4df6146.74%
177d 10h 2m 56s2017-02-25 07:41:00454611 0000000000000000026eb4b88a08815941e256c0295d28421be9182f8c527fd313.101421691178c527fd3298.22%
178d 9h 42m 30s2017-02-24 08:01:26454443 00000000000000000201d592fcfcf59af02bdfe822123154a4a724ec7ffa098212.500000001227ffa0982811.83%
179d 1h 25m 16s2017-02-23 16:18:40454331 00000000000000000066a8176c5357a552117224a80d9ee1ef1871d7a3f14eba13.08345811117a3f14eba42.62%
200d 9h 27m 38s2017-02-02 08:16:18451202 000000000000000001562ac6ccf9074520f406c1b9ab1dda9feafe14154299a713.14119166126154299a7106.03%
205d 18h 22m 18s2017-01-27 23:21:38450333 00000000000000000088f05e84cb3e59583d15661231e51733ce5c41986951ed13.34620200153986951ed52.28%
219d 18h 37m 40s2017-01-13 23:06:16448035 000000000000000001bb113f5acf1e595a60d13aad989c0b48d7782bb7e368b713.32470389163b7e368b74,849.95%
219d 20h 17m 26s2017-01-13 21:26:30448029 0000000000000000017e69ee969e3dc7c1c6f948554e2357086a006b6958754712.921021801626958754755.53%
229d 4h 0m 59s2017-01-04 13:42:57446585 000000000000000000408bd89ebd487482c10a37ae15a1f67aff93fcdc8fe61c12.83209283156dc8fe61c99.43%
232d 7h 11m 45s2017-01-01 10:32:11446103 0000000000000000024f24ac1bdbdab45e676d1e08e62c0d249897df73ef67bb12.6871261714973ef67bb54.32%
237d 1h 27m 11s2016-12-27 16:16:45445358 0000000000000000021878d2eeae82671dbc6ae003f7b600c1c07df6a1e2e91512.50000000167a1e2e915178.21%
37 Current miners with active shares (refresh to update) - how we estimate hash rate
Address Est. Hash Rate Current Payout Total P2Pool Earnings
1GuDnEyYSE3Ra3pMar7311tx5poR5PGXR3 1199080.69 GH/s9.3968694369.41462681
16hNunxPKj42L1RihiX2VqAuPAzDFkesL4 217442.56 GH/s1.7040382454.98627966
13Sw8AUyvYF2669ww4pQf1pEVWj8DHDTmu 148890.08 GH/s1.166811054.02690393
15hk3paxnL4r7RETDU6Ga1tHCiJEz9UDys 83025.56 GH/s0.650648720.26344940
12hygG3gN3mNmuM3FWet6hLrMyHywS5v8T 49099.65 GH/s0.38478060
19BufiBa6HHgYaqbqLh8q6XjvpZv8ZgstA 38647.12 GH/s0.3028670
17p2MPBzx1KFptsghpsdzw1PQ4sjn9YESF 37793.32 GH/s0.296175973.28240854
1FqZNwMkPSN6pheKHKyWS8FELrMjgMkvCB 30109.50 GH/s0.235959990.40814704
1RSxeb4Wz9oHoxJdzZSsk1dbjqZWjFyds 25225.57 GH/s0.197685945.84508078
1HVKqsYLFoPb9MVpCmLwU5pA6N2AyuXvXq 23466.83 GH/s0.18390320.00506072
1EyWF5ZQ9BHxbLAKuFj2MfQT9daE1sVsTx 14497.23 GH/s0.113610850
1DMUXZy7dBKfyVpkrUavsHXKqLfCXzbkZE 12161.82 GH/s0.09530890.36045019
15MejqrdMQxoKaoAGHX953iud33WVq8Mu2 10674.46 GH/s0.083652870
1PxrqEFrrSjaga27ky697FD8sEQrydf91V 10296.32 GH/s0.080689450
1AEwQX1LqWhna3MsSBqoSDoL6zyZTr3K4p 9860.77 GH/s0.077276150.36886006
1Q7h8CzyPjToGkYCiAUSSAKzvPhDT1UQJ3 9715.50 GH/s0.076137730.30982087
1H21SpUy8gU8ZrBwcuVyMHnYdNuS6gJNcp 7489.31 GH/s0.058691690.02068585
12fhh1KTHMDSTEULea912SSmSQU6Pko5Dy 7445.43 GH/s0.058347850
1EntfMRTWee7oGYfDf4vNRE62frXrmCT8a 3363.03 GH/s0.026355180
177uaqTnNpNpDFwNUBXPwMkKTY6ee5uqMm 2538.83 GH/s0.019896140.35438322
15VTqXKDhkD8ff5mDx9LpbJNy4j9tDa3Qy 2431.77 GH/s0.019057150.21658819
1NBbuZzwy9753uvK3MkvjsddoKo2fvPug4 2287.74 GH/s0.017928370.43080939
1Jkq3TG6PTo2LbdodtMZs9zqdzu9QFQof5 1070.37 GH/s0.008388183.12031894
14cwTw2VWVwGZGG5LNYsE8gQirvHSSibXj 1027.42 GH/s0.0080516316.94095945
1Kz5QaUPDtKrj5SqW5tFkn7WZh8LmQaQi4 517.19 GH/s0.00405311187.30094969
1jWD18EQTc9jmUhsqdSuWPmMyjHqWVWKS 507.60 GH/s0.003977894.63153640
13SLb9RPntvEn3zd8DuNUfYqG9hGY3vA9x 482.08 GH/s0.003777910
1GNwJ9jrexJh9AEoi1DHnW1UdAjH52bMTY 412.00 GH/s0.003228751.11479803
14CstaLvNGeVCe8QrkmER1pE5QWbgz1ec2 282.81 GH/s0.002216280
15Hv1Rpe3hGADa2YLgJt94QTYTJBU2xGtn 256.54 GH/s0.002010470
18qb5FrSqHJ7wNQhKUfh7SfEj6Dx758YPn 254.86 GH/s0.001997280.00020127
14PBt3nVFyCEpSqtRTZaWkrbXC1Fj5qrEb 251.80 GH/s0.001973260.19876369
1M2ykXxKaMwStGtn7N3zQTWixf3qLxYNGz 249.94 GH/s0.001958743.52845520
1EkDsjHp38e9kwjU9nX8Toymd1tGFyZJHc 220.15 GH/s0.001725230.61887569
1DcTAxuMUEnbSwPXhzkCMaQsPgxM4z99Me 40.75 GH/s0.000319310
17QGepFCdtE91jdbyDCK1fj1y58imhJsPx 29.71 GH/s0.000232810
17Vq6qwfE1epzsgEfSw81pQX3gXo9ZN4ET 16.18 GH/s0.000126770.21328545